Selberg Arkitekter

Nils Ryjords vei 4

Vi ble engasjert til å tegne et mulighetsstudie og skisseprosjekt som så på muligheten for å utvikle en flermannsboliger med tre enheter på en ubebygd tomt i et etablert boligområde.

Et viktig premiss i prosjektet var å ikke forringe sol- og utsiktskvaliter for naboer samtidig som man sikrer flest mulig kvaliteter for beboere i prosjektet. Målet var å utvikle et boliganlegg som kombinerer ønsket om ulike størrelse på enhetene, ønsket tetthet, variasjon i uttrykk og tilpasning til eksisterende bygningsmiljø.

Tomta ligger i et eldre boligområde på Byåsen i Trondheim, bestående av store eneboliger. Tomten grenser til marka i nordvest med nærhet til stier og turområder og har fin utsikt mot både nord og øst.

Grepet legger opp til en struktur som bevisst er brutt opp i flere mindre volumer for å motvirke at prosjektet oppleves massivt. Prosjektet består av tre volumer der det legges et «lettere» volum mot veien, med en enhet, og to «tyngre» volum i bakkant. De tre enhetene fremstår som individuelle volumer, noe som gir større grad av frie fasader og skjermede uteplasser. Dette gir muligheten til å gi hver av enhetene kvaliteter som utsyn og utsikt, privat uteplass, god solorientering med vestvente uteplasser og lite innsyn inn i boligen. Volumene er artikulert slik at de private uteplassene ikke vil oppleve innsyn innad i prosjektet.  

Høyden er tilpasset eksisterende nabobebyggelse slik at prosjektet ikke skal forrige naboers solforhold eller utsikt. Det etableres parkering og boder i kjeller som betjenes av felles trapp.

I prosjektet er trekledning og puss tenkt som hoved- fasadematerialer. De presise volumene i bakkant har fasade i puss, mens det mer organiske volumet i forkant som tilpasser seg tomtens form er tenkt i trekledning. Elementer i tre kan være elementer som tas igjen flere stedet i fasadene.  

Sted: Byåsen, Trondheim
Byggherre: Privat
Status: Mulighetsstudie

Fagområde

Kategori

  • Bolig og hytter
  • Fortettingsprosjekt