Selberg Arkitekter

Vi har som målsetting å forme steder og tilføre kvalitet til våre omgivelser på alle nivå; fra overordnet planlegging til utforming av bygg og utomhusanlegg.

Les mer Om oss
Ring oss

VÅR FORRETNINGSIDÉ

Selberg Arkitekter skal skape innovative prosjekter ved å utnytte synergieffektene i et tverrfaglig miljø. Prosjektene skal være et svar på fremtidige muligheter og utfordringer, alltid med basis i oppsamlet erfaring og med tanke på gjennomførbarhet og realisme. Selberg Arkitekter skal være et medarbeidereid foretak og en tydelig merkevare som står for kvalitet, raushet, entusiasme og kreativitet.

HELHETLIG METODE

Selberg Arkitekter tilbyr en tverrfaglig og helhetlig tilnærming til fagområdene plan, arkitektur og landskapsarkitektur. Vi har god erfaring med å inkludere hele prosjekteringsgruppa i den helhetlige tankegangen. Vi arbeider konseptrettet, nyskapende og med fokus på kvalitet i alle ledd. Vår arbeidsmetode bidrar til langsiktig planlegging og optimalisering i tidligfasen, og sørger for kontinuitet gjennom hele prosessen som følge av vår helhetlige innfallsvinkel og faglige bredde.

Ansatte

 • Landskapsarkitekt Anita van Est Anita van Est
 • Landskapsarkitekt Beate Moe Hansen Beate Moe Hansen
 • Planlegger Bendte Bolme Aasetre Bente Bolme Aasetre
 • Berit Dybvad
 • Landskapsarkitekt Frida Schei Johansson Frida Schei Johansson
 • Planlegger Grim Almhjell Grim Almhjell
 • Landskapsarkitekt Jens Zeevaert Jens Zeevaert
 • Arkitekt Johanne Walsø Johanne Walsø
 • Arkitekt Karen M. Romslo Karen M. Romslo
 • Knut Selberg Knut Selberg
 • Linda Dahle Linda Dahle
 • Sivilarkitekt Martin Øverbø Schulte Martin Øverbø Schulte
 • Sivilarkitekt Mette Putz Mette Putz
 • Landskapsarkitekt Neil Van Est Neil Van Est
 • Planlegger Rannveig Skansen Rannveig Skansen
 • Landskapsarkitekt Siv Minna Aastorp Siv Minna Aastorp

Siste nyheter

Siste prosjekter