Selberg Arkitekter

Vi har som målsetting å forme steder og tilføre kvalitet til våre omgivelser på alle nivå; fra overordnet planlegging til utforming av bygg og utomhusanlegg.

Les mer Om oss
Ring oss

VÅR FORRETNINGSIDÉ

Selberg Arkitekter skal skape innovative prosjekter ved å utnytte synergieffektene i et tverrfaglig miljø. Prosjektene skal være et svar på fremtidige muligheter og utfordringer, alltid med basis i oppsamlet erfaring og med tanke på gjennomførbarhet og realisme. Selberg Arkitekter skal være et medarbeidereid foretak og en tydelig merkevare som står for kvalitet, raushet, entusiasme og kreativitet.

HELHETLIG METODE

Selberg Arkitekter tilbyr en tverrfaglig og helhetlig tilnærming til fagområdene plan, arkitektur og landskapsarkitektur. Vi har god erfaring med å inkludere hele prosjekteringsgruppa i den helhetlige tankegangen. Vi arbeider konseptrettet, nyskapende og med fokus på kvalitet i alle ledd. Vår arbeidsmetode bidrar til langsiktig planlegging og optimalisering i tidligfasen, og sørger for kontinuitet gjennom hele prosessen som følge av vår helhetlige innfallsvinkel og faglige bredde.

Ansatte

 • Anita van Est
 • Beate Moe Hansen
 • Bente Bolme Aasetre
 • Berit Dybvad
 • Frida Schei Johansson
 • Grim Almhjell
 • Hildegunn Loraas
 • Jane Wenstrand
 • Jens Zeevaert
 • Johanne Walsø
 • Karen M. Romslo
 • Knut Selberg
 • Linda Dahle
 • Sivilarkitekt Martin Øverbø Schulte Martin Øverbø Schulte
 • Mette Putz
 • Neil Van Est
 • Rannveig Skansen
 • Siv Minna Aastorp

Siste nyheter

Siste prosjekter